Genealogiedag: ontdek het verhaal van je voorouders Zaterdag 19 november, 11.00-16.00 uur Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Wie het spoor van zijn/haar (familie)verleden wil volgen is van harte uitgenodigd voor de gratis te bezoeken HCC!genealogiedag op 19 november 2022 bij het RHCe in Eindhoven. Bezoek de genealogische informatiemarkt, doorlopende presentaties en lezing van Klaasje Douma. Of stel je vraag bij de helpdesk. Kortom, een uitgelezen kans om je te gaan verdiepen in jouw familiegeschiedenis!

Meer weten? druk op deze link..

16de-eeuwse zilversmid Maarheezer gildevogel stamde uit Cranendonck

Ontdekking in nieuwe Aa-kroniek

De nieuwe Aa-kroniek, tijdschrift van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ opent deze keer met een verrassende ontdekking. De Bossche archiefvorser Lucas van Dijck kon de identiteit van de maker van de koningsvogels van het Maarheezer gilde nader vaststellen. In zijn bijdrage toont hij aan dat deze behoort tot de familie Wijntkens, die zijn oorsprong in Cranendonck vindt. De familie had in de vijftiende en zestiende eeuw een huis en gronden in Gastel, Soerendonk, Maarheeze en Budel.

Claes, Compen, de gards van Dorplein en politiehonden

Het ruim 70 pagina’s dikke tijdschrift met talloze foto’s bevat nog verschillende andere artikelen. Harrie Jaspers beschrijft in zijn nieuwe bijdrage de nakomelingen van het echtpaar Pier Claes en Marie Damen in ons heemgebied, met name op Gastel. Giel Stollman blijft interessant materiaal over zijn geboorteplaats Budel-Dorplein boven water toveren. Deze keer neemt hij ons mee naar de eerste veldwachters in Dorplein. De in Soerendonk geboren Leo Compen was behalve militair en krijgsgevangene in de Tweede Wereldoorlog ook actief in het verzet. Annie Staals-Jacobi bericht ons hierover. Theo Martens en Tinie Vlassak pakken een nieuwe organisatie bij de horens, of in dit geval oren. Zij doken in de geschiedenis van de politiehond-verenigingen in ons heemgebied.

Wilt u ook een exemplaar?

Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt verkrijgen voor € 4,00 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Of eventueel bij de redactieleden Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel of Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Kijk voor meer informatie op deze link

Maarheeze onderweg

Vindt u het viaduct dat Maarheeze al jarenlang in tweeën splitst, ook zo mooi geworden?

Maarheeze Onderweg, een werkgroep die bestaat uit betrokken inwoners en lokale ondernemers, is trots op de metamorfose die het viaduct heeft ondergaan.

De heemkundekring,  die voor de historische foto’s en teksten heeft gezorgd, vindt het leuk om de link van de website die hierover gemaakt is met u te delen:

Maarheeze onderweg

Bidprentje burgemeester Jan van Greunsven

Jan van Greunsven (*11 november 1928 te Tilburg †27 juli 2003 te ’s-Hertogenbosch) was slechts zeven jaar burgemeester van Maarheeze, van 1970 tot 1977. In juli 1970 werd hij benoemd als opvolger van burgemeester R. H. van Schaik. Van Greunsven was voordien kabinetschef van de burgemeester van Den Bosch en chef van de afdeling voorlichting van diezelfde gemeente. Jan van Greunsven ging in Maarheeze voortvarend aan de slag, zoals verbetering van de wegenstructuur, aansluiting op riool en aardgas in alle kernen, bouw van woningen en scholen en de aanleg van sportparken. Verder zette Van Greunsven zich in voor het realiseren van groenvoorzieningen; hij werd wel ‘de grote groen-stoffeerder’ genoemd.

Lees hier meer over Jan van Greunsven

Wandeling Witven Someren zondag 18 september

De natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” gaan zondag 18 september wandelen.

Reisdoel is de omgeving van het Witven in de gemeente Someren.

In een landschap met naaldbossen, vennen en heide komen we Schotse Hooglanders tegen. Deze worden ingezet als grote grazers.

Onderweg zien we de Hoenderboompaal waar vroeger Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop en Mierlo bij elkaar kwamen.

In de buurt ligt het Grafven waar in 1595 een aantal vrouwen vermoord werd omdat het heksen zouden zijn.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker). Iedereen is van harte welkom.

 

Herdenking bevrijding Cranendonck op zaterdag 17 september

Schoolkinderen betrokken bij de herdenking.

Zoals bekend vindt de jaarlijkse herdenking van de bevrijding in Cranendonck op zaterdag 17 september voor de 70ste keer plaats. Voor de organiserende stichting is het belangrijk om deze herdenkingen in stand te houden omdat we de oorlog niet mogen vergeten, om alle slachtoffers te gedenken en om iedereen duidelijk te maken dat we onze vrijheid moeten koesteren.

Het scholenproject is een belangrijk element binnen onze stichting. We willen de schooljeugd al vroeg betrekken bij de bewustwording rondom thema’s als oorlog, vrede en vrijheid.

Dit jaar zijn we welkom op vele scholen in Cranendonck. In de gastles wordt gepraat over onze bevrijding, de Jodenvervolging, de hongerwinter en het verzet. Kinderen krijgen informatie, mogen (veel) vragen stellen, kijken naar een informatief filmpje en luisteren tot slot naar het verhaal van een veteraan.

Aan de kinderen wordt gevraagd een gedicht te maken over oorlog, vrede of vrijheid. Het mooiste gedicht wordt bij het monument, waar de klas is uitgenodigd, voorgelezen door de winnaar. Bij het monument zijn meerdere werkjes voor schoolkinderen. Ze lopen mee met het bevrijdingsvuur, mogen helpen bloemen leggen en krijgen de gelegenheid om zelf een bosje bloemen (liefst uit eigen tuin) bij het monument neer te leggen. Bovendien zorgen we ervoor dat kinderen vooraan staan, zodat ze alles goed kunnen zien.

Overzicht tijden herdenking op 17 september.

Op 17 september wordt er bij 8 monumenten in Cranendonck stilgestaan bij de bevrijding van onze gemeente. Dat zal dit jaar voor de 70ste keer plaatsvinden. We hebben één persoon in ons midden die al die 70 keer heeft meegedaan en dat is Ger Barents. Bij het laatste monument staan we hierbij stil.

Het programma luidt als volgt: beginsignaal/ bevrijdingsvuur ontsteken/ voorlezen van het verhaal dat bij het betreffende monument hoort/ toespraak B & W/ bloemlegging door B & W en schoolkind/één minuut stilte/ bloemlegging familie en schoolkinderen/ the Last Post/ gedicht door schoolkind/ eindsignaal.

Tijden bij de monumenten:

De Pan Maarheeze:                             13.50 uur

Jan Verheesplein Maarheeze:             14.20 uur

Jan Maasplein Soerendonk:               14.50 uur

Monument Gastel:                             15.50 uur

Monument De Toom:                        16.20 uur

Monumenten Dorplein:                     16.50 uur

Herdenkingskapel Budel:                   17.25 uur

Wij nodigen inwoners van Cranendonck uit aanwezig te zijn bij een (meerdere) monument(en). Laten we samen stilstaan bij onze vrijheid!

Om 19.00 uur is er in de Onze Lieve Vrouw Visitatie kerk te Budel een veteranen-mis waar de bevrijdingsviering wordt afgesloten. Hierbij zijn veel oud-militairen (veteranen) aanwezig. Ook hier  is iedereen welkom!

zie ook het artikel in het ED: ‘Herdenken doet mij ieder jaar nog heel veel’, veteraan Ger (83) al jaren in estafette langs basisscholen | Cranendonck, Heeze-Leende | ed.nl

Open Monumentendag Cranendonck Zaterdag 10 & zondag 11 september 2022

Op 10 en 11 september a.s. vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. Het thema voor dit jaar is ‘duurzaamheid’. Ook Cranendonck doet mee aan de Open Monumentendag. In het betreffende weekend gaan de deuren open van een groot aantal bijzondere gebouwen. Veel van deze locaties zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Een uitgelezen mogelijkheid om het prachtige erfgoed en een aantal bijzondere locaties in Cranendonck te bewonderen.

Programma
Dankzij het enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers, eigenaren en gebruikers van monumentale panden is een mooi en afwisselend programma samengesteld. Zo zijn in Budel Rijksmonumenten Het Kerkje en het Schepenhuis geopend. Verder kan op zaterdag een kijkje worden genomen bij de Budelse Bierbrouwerij en wordt uitleg gegeven over duurzame toepassingen in het gemeentehuis in Budel (Bossche School architectuur).

Op zondagmiddag vindt de officiële opening plaats van het graffiti-kunstwerk ‘Maarheeze Onderweg’. Het viaduct in de kerkstraat in Maarheeze is onlangs voorzien van fraaie graffiti-schilderingen van iconen en herkenbare locaties van Maarheeze. Op de doorzichtige wanden boven het viaduct zijn grote historische foto’s aangebracht. De opening van dit kunstwerk wordt opgeluisterd door onder andere een blaasorkest, een draaiorgel en een informatiestand van IVN.

 

Meer informatie is te vinden op www.openmonumentendagcranendonck.nl

Op zaterdag 10 september is het Schepenhuis in Budel open van 10 tot 17 uur

Rabo ClubSupport!

Vanaf vandaag t/m 27 september 2022 kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting of vereniging via de RABO ClubSupport actie. Rabobank Weerterland en Cranendonck schenkt een deel van haar winst aan de deelnemende organisaties. Uitsluitend leden kunnen stemmen.

Alle rekeninghouders kunnen echter lid worden. Ben je nog geen lid? Registreer je dan gratis via de Rabo App. Ook dit jaar doet onze Heemkundekring mee aan deze actie. Voor elke stem op onze Heemkundekring krijgen we geld dat we inzetten om de geschiedenis van onze dorpen voor u toegankelijk(er) te maken.

Stemmen: Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf vandaag stemmen via de app. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag voor 27 september. Elke stem levert geld op voor onze vereniging en brengt de gewenste aankoop dichterbij. Alvast hartelijk bedankt voor uw stem!

70 jaar herdenken in Cranendonck

In het derde weekend van september, om precies te zijn op zaterdag 17 september, zal voor de zeventigste keer de bevrijding van Cranendonck herdacht worden.

Was herdenking voorheen een onderdeel van de Weerter Fakkelestafette, de laatste 5 jaar wordt de herdenking verzorgd door de Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck.

Het doel van de herdenking is tweedelig: enerzijds wordt eer gebracht aan hen die ons de vrijheid hebben teruggegeven en zeker aan hen die deze strijd met hun leven betaald hebben. Anderzijds willen we mensen attent maken dat we aan onze vrijheid moeten blijven werken.

In Cranendonck herdenken we bij 8 monumenten. Op elke plek wordt het bevrijdingsvuur (dat in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk bewaard wordt) ontstoken, is er één minuut stilte, wordt “the Last Post” geblazen, worden bloemen gelegd, is er een toespraak en wordt een gedicht voorgelezen door een schoolkind. Schoolkinderen uit groep 8 worden nauw betrokken bij de herdenkingen. In de weken voorafgaand aan de herdenking krijgen scholen de gelegenheid om mee te doen met een gastles. Daarin gaat het over oorlog, vrede en vrijheid. Ook is er een veteraan aanwezig die vertelt over zijn ervaringen.

Jubilaris:

Ger Barents is al die 70 jaar betrokken bij de herdenkingen. Beginnend als atleet in 1953 werd hij later bestuurslid en groepsleider binnen de organisatie. Tegenwoordig vervult hij de taak van Ambassadeur. Het is zijn taak toe te zien op het reilen en zeilen van alle facetten van de herdenking. Zie het maar als een controleur die boven het geheel staat.

In de komende weken zullen we meer berichtgeving doen over de Herdenkingen in Cranendonck.

Wandeling natuurvrienden zondag 21 augustus de Groote Peel

Op zondag 21 augustus 2022 gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Ze brengen een bezoek aan  de Groote Peel, de meest zuidelijke begrenzing van het hoogveengebied van de Noordwest-Europese laagvlakten.

Iedereen is welkom gratis deel te nemen aan deze wandeling, leden en niet-leden.

We vertrekken per auto vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis (Blokker) om 9u30. De eigenlijke wandeling begint bij het bezoekerscentrum aan de Moostdijk.