Bidprentje van Toos Mansvelt-de Groot, * 23 oktober 1925 te Hillegom, † 1 oktober 2019 te Budel.

In 2009 werd het woord ‘kluutje’ door de Budelse bevolking verkozen tot het mooiste Budelse woord. Waar gingen de kinderen van Budel vroeger hun kluutjes kopen? Juist ja, ‘bie Lexke’ op de Markt in Budel. Elk dorp had vroeger wel een snoepwinkeltje waar de zondagscenten besteed werden aan toverballen, zoethout en drop. In 1912 begon de familie Mansvelt met dit winkeltje en op 9 januari 1993 kon men er de laatste ‘kluutjes’ kopen, toen ging de winkeldeur na 80 jaar voor altijd op knip.

Lex Mansvelt (1888-1954) was oorspronkelijk bakker, maar ook winkelier in rookwaren en snoepgoed. In 1912 begon hij met een winkeltje aan de Markt in Budel. Lexke was getrouwd met Gondje Houben. Met het winkeltje hebben zij hun hele verdere leven de kost verdiend. Lexke en Gondje hadden geen kinderen. In 1953 overleed Gondje en ging Lexke Mansvelt naar het bejaardenhuis. Oomzegger Jo Mansvelt en zijn vrouw Toos de Groot namen de zaak over. De naam van het winkeltje bleef ‘bie Lexke’. Het runnen van de winkel kwam vooral op Toos neer.

Lees hier meer over Toos…

Wandeling Looserplas

Op zondag 20 november gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen in natuurgebied De Looserplas in Dorplein.

De Looserplas, wel eens abusievelijk naar een zuidelijker gelegen ven “De Hoort” genoemd, werd in april 2018 opengesteld voor publiek, is eigendom van Nyrstar die het afgegraven zand gebruikte om jarosietbekkens af te dekken en wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Galloway-runderen, oorspronkelijk afkomstig uit Schotland, grazen binnen een deel van de afrastering. Ze eten behalve gras ook jonge scheuten van bomen en struiken. Het andere deel van het afgerasterde gebied wordt gebruikt als hondenlosloopterrein. Momenteel verblijven er veel vogels, die op doorreis zijn naar het zuiden.

De wandelaars vertrekken zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Lidmaatschap van de Heemkundekring is daarvoor niet vereist.

Tot zondag!

Lezing Ineke Strouken VAN GENERATIE OP GENERATIE

VAN GENERATIE OP GENERATIE
Tradities, de nieuwe tak van erfgoed
Lezing door Ineke Strouken op dinsdag 15 november vanaf 20.00 uur in De Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze.

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Meestal is dat een onbewust proces. Iedereen heeft heel veel tradities, maar daar denk je niet bij na. Pas als er mensen zijn die het anders doen of een traditie niet kennen, dan ga je je afvragen waar een traditie vandaan komt.

Zo lijkt het alsof op hele wereld ’s morgens ontbeten wordt met een boterham met kaas, maar dat is niet zo. Zelfs in Nederland zijn er verschillende culturele ontbijttradities. Zo is het dagelijks leven vol met grote en kleine tradities: van het sinterklaasfeest tot en met kaarsjes uitblazen op een verjaardag. Achter al die tradities schuilt een historisch verhaal.

Tradities noemen wij tegenwoordig ook immaterieel erfgoed. Dat komt omdat Nederland in 2012 het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed tekende. Wat betekent dat verdrag en welke verplichtingen brengt het ondertekende van het verdrag met zich mee. In de lezing wordt ingegaan op veel Brabantse tradities en immaterieel erfgoed.

Ineke Strouken was als directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland direct betrokken bij het UNESCO Verdrag. Ze is bestuurslid van de Stichting Brabants Heem en één van de samenstellers van het boek ‘Tradities in Brabant, van generatie op generatie’ dat onlangs verscheen vanwege het 75-jarig bestaan van Brabants Heem.

Datum: dinsdag 15 november 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze
Entree: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Bidprentje van Petra Brandts-Kramer *22 maart 1934 te Budel †28 februari 2017 te Budel

Petra Brandts-Kramer wordt door velen herinnerd als eerste ‘politieke’ vrouw in Budel, daarna als voorzitster van de Bond van Ouderen in Budel en tot slot als beschermvrouwe van het Senioren Orkest Cranendonck. Petra werd te Budel geboren op 22 maart 1934 als dochter van het echtpaar Pieter Kramer en Geertje Lourens uit Friesland (Geertje Lourens was benoemd tot vroedvrouw in Budel). Het gezin Kramer telde zeven kinderen waarvan Petra het vijfde was. Het gezin woonde in de Dr. A. Mathijsenstraat, eerst op nr. 20, later op nr. 22. Beide panden vielen circa 1990 onder de slopershamer ten behoeve van de bouw van een nieuw winkelpand van supermarkt Albert Heijn.

Petra Kramer trouwde in 1957 met de Budelse onderwijzer Philip Brandts (1927-2010). Als schoonheidsspecialiste had Petra een winkeltje aan huis en werd lid van de Budelse Middenstandsvereniging. Zo rolde zij de politiek in. Lees hier de rest van het verhaal…..

Fantastisch opbrengst Rabo ClubSupport

Op 17 oktober ontvingen wij via de Rabobank bericht dat Onze heemkundekring maar liefst 529,64 euro ontvangt. Dit is de opbrengst van de Rabo ClubSupport actie 2022. Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedankt!!!

Lezing: DE FRANSE TIJD IN BRABANT, 1794-1813 op woensdag 19 oktober gaat niet door

Helaas heeft onze gastspreker corona opgelopen en daarom gaat de lezing op woensdag 19 oktober in Soerendonk niet door. Op deze plek kondigen we aan wanneer het weer wel kan. We danken u voor uw begrip.

Lezing: DE FRANSE TIJD IN BRABANT, 1794-1813

Lezing door drs. Simon F. van Wetten uit Gemert op woensdag 19 oktober vanaf 20.00 uur in Gemeenschapshuis Den Donck, Van Schaiklaan 1 te Soerendonk.

In het najaar van 1794 begon voor Brabant de “Franse Tijd”. Wellicht markeert een briefje van de Franse generaal Salme de sprong van de oude naar de nieuwe tijden. Salme leidde de Franse troepen die via de oostelijke helft van Brabant hun weg naar het noorden zochten. Het bedoelde briefje schreef Salme vanuit het kasteeltje van Beek en Donk, dat hij had ingevorderd en vervolgens inrichtte als hoofdkwartier. Dat de Franse generaal juist in dit mooie slotje wenste te resideren, geeft al aan waar de Fransen voor kwamen: het uitdragen van de revolutie. Dan kun je namelijk zonder gewetenswroeging kasteeltjes inpikken van zo’n nietsnut als een edelman. MAAR: in zijn brief excuseerde Salme zich voor de plunderingen waaraan een aantal van zijn soldaten zich had schuldig gemaakt. Dat was absoluut niet “de intentie der Franschen, oorlogende tegen den tyrannen”. Zulke soldaten waren de naam der Fransen niet waardig en zij zouden daarom in het openbaar worden geëxecuteerd. Iedereen werd uitgenodigd naar dit spektakel te komen kijken, met als achterliggende gedachte dat de Brabanders zo met eigen ogen konden zien dat de bedoeling der Fransen een goede was!

Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde? Alles!! En ook nog in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. Of het nu ging om de tot dan toe onderdrukte positie van de Brabanders of om de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke processies of het optrekken der schuttersgilden, de verplichting tot het kopen van zout in een staatswinkel en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid ineens de regelende factor.

Voor genealogen komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid zóveel gegevens op allerlei papieren en overzichtsstaten deed belanden, dat wij de levensgeschiedenis van onze voorouders in de Franse Tijd met felle kleuren kunnen schilderen.

De Franse Tijd vormde dus in heel veel opzichten een breuk met het verleden. De Brabantse mensen zullen destijds met verbazing alle veranderingen hebben aanschouwd. Als u die verbazing óók wilt voelen, kom dan luisteren en kijken naar wat er deze avond over het voetlicht wordt gebracht.
Simon van Wetten (Amsterdam, 1955) woont al sinds 1974 in Gemert (welbewust teruggekeerd van Amsterdam naar zijn familie-stamplaats), is historicus, afgestudeerd in Nijmegen op de rechtspraak in de Franse Tijd. Hij was parttime schoolleider van een middelbare school in Helmond en verder parttime archiefmedewerker, publicist en filmmaker.

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Den Donck, Van Schaiklaan 1, Soerendonk
Entree: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

 

Wandelen in natuurgebied De Malpie op zondag 16 oktober 2022

Op zondag 16 oktober gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen in natuurgebied De Malpie in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft.

Dit gebied van ongeveer 400 hectaren is in bezit van de gemeente Valkenswaard en bestaat uit heide en vennen en veel productiebos. De aanwezigheid van sommige vennen hangt samen met het nabije Dommeldal, andere zijn aangelegd en werden als visvijvers gebruikt. De Dommel stroomt dwars door het gebied langs heide en beemden. Het beekdal, waarin de meest zanderige bodem afwisselt met venige en lemige plekken, vormt een vloeiende overgang naar de laaggelegen dekzanden van de eigenlijke Malpie. Bij de noordelijke ingang van het gebied staat aan de rivier de Venbergse Watermolen.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!

Bidprentje van pastoor J. van der Vleuten

Pastoor Jan van der Vleuten (*1 november 1901 te Best †20 december 1974 te Rotterdam) was gedurende 25 jaar pastoor van de parochie Sint Gertrudis van Maarheeze, van 1949 tot 1974.
Jan van der Vleuten werd in Best geboren op 1 november 1901 als zoon van Adrianus van der Vleuten en Joanna Maria de Wert. Vader Van der Vleuten was hoofd der school in Best. In 1916 ging Jan als student naar het Klein Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel en in 1918 naar het Groot Seminarie in Haaren. Na zijn priesterwijding in 1928 was hij in enkele parochies kapelaan tot hij in 1949 benoemd werd tot pastoor in Maarheeze als opvolger van pastoor Grips. Pastoor Van der Vleuten had een zwakke gezondheid, maar aanvaardde zijn benoeming toch omdat Maarheeze op dat moment maar een kleine parochie was. In de volksmond noemden zijn parochianen hem ‘de Vleut’. Hij was nog een ouwerwetse dorpspastoor, zoals in die tijd nog gewoon was met priesterstoga, met een rij knoopjes van de hals tot aan de voeten, en een zwarte bonnet. De fiets was zijn vervoermiddel. En omdat hij al fietsend door Maarheeze altijd naar iedereen zwaaide, noemde men pastoor Van der Vleuten al gauw ‘Jan Zwaai’.

Lees hier meer over deze pastoor..

 

Genealogiedag: ontdek het verhaal van je voorouders Zaterdag 19 november, 11.00-16.00 uur Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Wie het spoor van zijn/haar (familie)verleden wil volgen is van harte uitgenodigd voor de gratis te bezoeken HCC!genealogiedag op 19 november 2022 bij het RHCe in Eindhoven. Bezoek de genealogische informatiemarkt, doorlopende presentaties en lezing van Klaasje Douma. Of stel je vraag bij de helpdesk. Kortom, een uitgelezen kans om je te gaan verdiepen in jouw familiegeschiedenis!

Meer weten? druk op deze link..