Lezing: Het cultuurlandschap en zijn geschiedenis

Jan Timmers

Door Jan Timmers op dinsdag 26 maart aanstaande om 20.00 uur in zaal ‘De Smeltkroes’, Kijkakkers 1 te Maarheeze.

Vanaf het moment dat er mensen verschenen hebben zij ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, er werden sloten gegraven, land werd ontgonnen en ingedeeld in percelen. De woeste gronden werden omgevormd tot heidegebied en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, slagbomen en houtwallen.

Door het ingrijpen van de mens ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van het cultuurlandschap en dat geld tot op de dag van vandaag. Oude landschapselementen zijn in de loop van de tijd aangepast aan nieuwere wensen en inzichten, maar deels bestaan ze nog of hebben ze hun sporen achtergelaten.

Tijdens de lezing zal Jan Timmers ingaan op allerlei elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, bewoningspatronen, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen zullen de revue passeren.

Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeologie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van het cultuurlandschap is één van zijn favoriete onderwerpen. Hij was één van de redacteuren en auteurs van de landschapsbiografie van het stroomgebied van de Dommel in 2023. Op zijn website is over het Brabantse cultuurlandschap de nodige informatie beschikbaar: www.jantimmerscultuurhistorie.nl

Datum:                       dinsdag 26 maart 2024

Tijd:                            20.00 uur

Locatie:                       Zaal ‘De Smeltkroes’, Kijkakkers 1, Maarheeze

Entree:                       gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50.

 

Bidprentje van juffrouw Elly Roothans

Elly Roothans

Op 26 maart 1988 overleed zeer plotseling juffrouw Elly Roothans (*12 mei 1929 / †26 maart 1988) van de Sint-Annaschool in Budel. Elly was bezig aan haar laatste jaar in het onderwijs en verheugde zich op de welverdiende rust. Die heeft ze helaas niet mogen genieten. Ze werd slechts 58 jaar en was een spontane en intelligente vrouw. Lees hier meer over haar.

wandeling in de Maarheeze, omgeving Fazantlaan-Kamersven

 

Op zondag 18 februari gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

De wandeling vindt plaats in de Omgeving Fazantlaan-Kamersven bij Maarheeze in een overwegend naaldbos met hier en daar loofbomen en heiderestantjes. Het bosgebied ligt op een zandrug die in zuidelijke richting doorloopt naar de Weerter- en Budelerbergen.

Het naaldbos is vanaf 1900  aangeplant ter beteugeling van stuifzand.

Het bosbeheer, dat bestaat uit dunnen in combinatie met het sparen van oude “overstaanders”, heeft geleid tot een gevarieerder bos qua leeftijdsopbouw. De vogelstand is er rijker op geworden met havik, boomvalk, bosuil, boomklever, fluiter, geelgors en zwarte mees. Op termijn zal hier de arme variant van het zomereiken-berkenbos ontstaan.

Het woonbos Kamersven is door de extensieve bewoning toch een landschappelijk aantrekkelijk landgoed geworden.

Deze wandeling vormt de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen~Broek.

Vertrek om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

De eigenlijke wandeling start aan het einde van de Fazantlaan.

Iedereen is van harte welkom

Bidprentje van Sjef de Regter

Sjef de Regter

Zomaar een vraag: Krijgt u nog vaak brieven? Met postzegels? Wacht u soms ook gespannen op het klepperen van de brievenbus? Een verjaardagswens of een vakantiekaart? Briefpost wordt steeds zeldzamer, de meesten van ons wachten nu op de ‘pliem’ van het mobieltje dat aangeeft dat er berichten zijn.
Hoelang zullen onze kinderen nog weten dat je een brief of kaart kunt schrijven die je in een enveloppe stopt, een postzegel erop plakt en naar de brievenbus in de buurt brengt, in de veronderstelling dat de geadresseerde de volgende werkdag jouw brief op de deurmat zal vinden…

Sjef de Regter (*18 mei 1927 / †17 januari 2000) uit Maarheeze bracht gedurende 33 jaar de post rond. Eind 1987 ging hij in de V.U.T. en zwaaide af. Sjef werd op 18 mei 1927 in Maarheeze geboren in het gezin van Gerardus de Regter en Maria Kox; hij was de jongste van zeven kinderen. Sjef bleef ongehuwd en woonde een groot deel van zijn leven in het gezin van zijn broer Jan. Op 23 maart 1954 ging Sjef werken ‘bij de post’, aanvankelijk als hulpbesteller. Hoe het verder verliep leest u hier..

Wandeling “De Groote Heide”

Groote Heide kaart knooppunten

 

Uitzichttoren Biesven

op zondag 21 januari 2024 gaan  de natuurvrienden van de Heemkundekring “de Baronie van Cranendonck” wandelen.

Ze bezoeken het natuurgrenspark “De Groote Heide” en het daarin gelegen Leenderbos aan de Nederlands-Belgische grens ten noorden van de Achelse Kluis.

In het uitgestrekte en gevarieerde gebied is de stilte haast tastbaar. Zandpaden slingeren door dicht bos, over heide en stuifzand, door gagelstruweel en langs vennen.

Wie geluk heeft spot er een van de vele, bijzondere vogels, zoals de nachtzwaluw, wespendief, bosuil, raaf of veldleeuwerik.

Verder wordt het gebied bevolkt door reeën, wilde zwijnen, vossen, heikikkers en levendbarende hagedissen.

De begrazing wordt mede verzorgd door de IJslandse pony en het Kempische Heideschaap.

Vertrek om 9u30 vanaf het Schepenhuis op de markt te Budel (parkeerplaats voor Blokker)

Iedereen, ook zij die geen lid zijn van de Heemkundekring, is welkom om deel te nemen.

 

Historisch Cranendonck in Aa-kroniek . Nieuw nummer tijdschrift verschenen

Afgelopen dagen heeft Heemkundekering ‘De Baronie van Cranendonck’ het nieuwste nummer van haar tijdschrift de Aa-kroniek weer gepresenteerd. Zoals altijd weer 80 pagina’s boordevol interessante geschiedverhalen uit Budel, Maarheeze, Soerendonk en omgeving. En met talloze nooit eerder gepubliceerde oude foto’s uit onze dorpen.

Zwarteweg, Slenders en Boelens

Harrie Jaspers bijt het spits af in dit nummer. Hij behandelt de geschiedenis en de bewoners van de Zwarteweg onder Budel-Schoot, aan de grens met Hamont. In het tweede deel van ‘De familie Slenders in Budel en Cranendonck’ beschrijven Theo Martens, Tinie Vlassak en Giel Govers weer talloze afstammelingen van de Budelse tak van deze familie. Annie Staals-Jacobi ging op de koffie bij de zussen Luus en Annie Boelens en sprak met hen over de familie Boelens van de Molenheide in Soerendonk.

Dorpleinse dagboeken en een moord in Mares

In deel vier van ‘Dorplein en de oorlog’ deelt Giel Stollman zijn bijzondere vondst met ons: de dagboeken die de Dorpleinse Cato Brugmans-van den Berk vanaf de bevrijding schreef. Hoe een caféruzie 125 jaar geleden in Maarheeze uit de hand liep, een dodelijke afloop kende en de landelijke pers haalde, vertelt Jac. Biemans in het artikel waarmee wij dit nummer beëindigen.

Wilt u ook een exemplaar?

Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt verkrijgen voor € 4,– bij de de VVV aan de Markt in Budel en boekhandel Sprankenis in Maarheeze. Of eventueel bij de redactieleden Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel of Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Kijk voor meer informatie hier..

Bidprentje van pastoor Eugène van den Heuvel *28 april 1914 / †2 juli 1995

Pastoor Eugène van den Heuvel werd op 28 april 1914 geboren te Loon op Zand en kreeg toen de doopnamen Eugenius Josephus Waltherus. Hij was een zoon van schoenfabrikant Johannes van den Heuvel en Petronella van der Meeren. Het gezin telde zeven kinderen en woonde aan de Hooge Steenweg in Loon op Zand. In 1965 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie O. L. Vrouw Visitatie in Budel als opvolger van pastoor Lambertus Verhoeven. Lees hier meer over de pastoor..

Wandeling Sint-Janspad

Op zondag 17 december gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck”  hun maandelijkse wandeling doen. Dit keer wordt het Sint-Janspad gelopen. Dit pad is 7 kilometer lang en gaat door de bosrijke omgeving van Soerendonk. Het doorkruist o.a. de locaties Het Moosje Water, De Vloeten en Molenheide en men komt in het rustieke centrum van Soerendonk o.a. bij het H. Hartplein. Ze komen langs camping Slot Cranendonck. De bijzonder aangelegde RWZI (Riool Water Zuiverings- Installatie) ligt op 100 meter vanaf de route.

Ze vertrekken om 9u30 vanaf de parkeerplaats bij het Schepenhuis (Blokker).

Iedereen is van harte welkom

Heemkundekring Budel-Maarheeze ontvangt cheque Rabobank

Meer dan 70 aanwezigen bij de lezing ‘800 jaar Maarheeze en de Munsterabdij te Roermond’ op woensdag 29 november jl. waren getuige toen het voltallige bestuur van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ werd verrast door een bijzondere geste.

In het kader van 125 jaar Rabobank mocht de heer Gerard Smeets aan de voorzitter van de Heemkundekring, de heer Jac. Biemans een cheque uitreiken voor deze vereniging, die deze volgens hem verdiend had vanwege de belangrijke belangenbehartiging voor het Cranendonckse erfgoed, het hardwerkende bestuur en de vele interessante publieksactiviteiten (lezingen, tentoonstellingen, website, publicaties en tijdschrift) van de vereniging voor de Cranendonckse gemeenschap.

Het bestuur van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ dankt de heer Smeets en via hem de jarige Rabobank voor deze zeer gewaardeerde geste!

 

Gerard van Dommelen *8 juni 1944 / †5 april 2021

 

Op 5 april 2021 overleed Gerard van Dommelen. In Budel was hij beter bekend onder de naam ‘meester van Dommelen’. Geert van Dommelen werd op 8 juni 1944 te Riethoven (gem. Bergeijk) geboren. Geert was jarenlang het boegbeeld van basisschool ‘De Boogurt’ in Budel. Maar liefst 34 jaar gaf hij leiding aan deze school. Geert was pas 26 jaar toen hij in 1971 aangesteld werd als ‘hoofd der school’ van de Sint Franciscusschool, zoals ‘De Boogurt’ toentertijd heette.

Lees hier meer over meester van Dommelen